mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
Rok szkolny 2018/2019